Информатичко техничка подршка – 1 Година

  • igor
  • август 15, 2022
  • Нема коментари

Информатичко техничка подршка на еден софтвер во ( WordPress, Magento, Prestashop )
-Обезбедување на Информатичко техничка подршка на
веб администраторот за внесување на новости , текстови , производи, слики итн

arka theme
LinkedIn
Share