Политика на приватност

 

  1. Нашата правна основа за користење на вашите лични информации – Онаму каде што е релевантно според важечките закони, целата обработка на вашите лични информации ќе биде оправдана со „законска основа“ за обработка како што е наведено со важечките закони и прописи.
  2. Како ги користиме собраните информации? – Ние користиме лични податоци за да ви обезбедиме квалитетна услуга и безбедност, да управуваме со страницата, да разбереме како луѓето ја користат страницата и да ги извршуваме нашите обврски кон вас; да се обезбеди интегритет и безбедност на пазарот; да се спречи измама; да ве контактира и да ви испрати директни маркетинг комуникации; да ја промовирате и рекламирате страницата, нашите услуги и пазарот на Webstrani.mk; да се усогласат со законските барања на јавните органи и да се усогласат со важечките закони и прописи.
  3. Колку долго ги чуваме личните податоци – Личните податоци ќе ги чуваме само онолку колку што е потребно за да се исполни целта за која се собрани. Меѓутоа, во некои случаи ќе ги чуваме личните податоци подолги временски периоди.
  4. Оваа страница е понудена и достапна за корисници кои имаат најмалку 18 години и полнолетни за да склучат обврзувачки договор.
  5. Колачиња – Користиме колачиња и слични технологии (како што се веб-светилници, пиксели, ознаки и скрипти) за да го подобриме и персонализираме вашето искуство, да ги обезбедиме нашите услуги, да ги анализираме перформансите на веб-локациите и за маркетинг цели.
  6. Безбедност – Ние спроведуваме технички и организациски мерки за одржување на безбедноста на страницата и вашите лични информации и спречување на неовластен пристап, губење, злоупотреба, менување, уништување или оштетување на истата преку индустриски стандардни технологии и внатрешни процедури.
  7. Права на корисниците на ЕУ, ЕЕА и ОК – Кога обработуваме лични податоци поврзани со корисници на ЕУ, ЕЕА и ОК, важат дополнителни услови за нашата обработка во однос на вашите права како субјект на податоци според законите на ЕУ за заштита на податоците, како што е наведено подолу.
  8. Ажурирање на лични информации – Преземаме чекори за да се осигураме дека личните информации што ги собираме се точни и ажурирани и ви даваме можност да ги ажурирате вашите информации преку поставките за профилот на вашата сметка.

 

LinkedIn
Share