Веб Хостинг

Веб Хостинг

Управувајте со вашиот веб-сајт и придружни услуги како е-пошта и под-домени со едноставноста и леснотија на cPanel.

Бесплатен пакет

Корисникот да аплицира само за два проекти и да понуди две услуги.


Можете да нудите услуги во вкупна ( збирна ) вредност од 2.000 ден и прометот да не ја надминува сумата

0.00ден

 • 2 Кредити за апликација на проекти
 • 2 Дозволени услуги
 • 30 Денови видливост
 • Истакнати услуги
 • 0 Денови видливост
 • 30 Денови на истекување на пакетот
 • Истакнат профил:

Старт

Пакет за вкупен месечен промет до 15.000  денари


Можете да нудите услуги во вкупна ( збирна ) вредност од 15.000 ден и прометот да не ја надминува сумата

1,500.00ден

 • 12 Кредити за апликација на проекти
 • 10 Дозволени услуги
 • 30 Денови видливост
 • 5 Истакнати услуги
 • 30 Денови видливост
 • 30 Денови на истекување на пакетот
 • Истакнат профил:

Бизнис

Пакет за вкупен месечен промет до 25.000  денари


Можете да нудите услуги во вкупна ( збирна ) вредност од 25.000 ден и прометот да не ја надминува сумата

3,000.00ден

 • 15 Кредити за апликација на проекти
 • 15 Дозволени услуги
 • 30 Денови видливост
 • 10 Истакнати услуги
 • 30 Денови видливост
 • 30 Денови на истекување на пакетот
 • Истакнат профил:

Премиум

Пакет за вкупен месечен промет до 50.000  денари


Можете да нудите услуги во вкупна ( збирна ) вредност од 50.000 ден и прометот да не ја надминува сумата

6,000.00ден

 • 60 Кредити за апликација на проекти
 • 30 Дозволени услуги
 • 30 Денови видливост
 • 15 Истакнати услуги
 • 30 Денови видливост
 • 30 Денови на истекување на пакетот
 • Истакнат профил:

Голд

Пакет за вкупен месечен промет до 100.000  денари


Можете да нудите услуги во вкупна ( збирна ) вредност од 100.000 ден и прометот да не ја надминува сумата

12,000.00ден

 • Неограничено кредити за апликација на проекти
 • Неограничено услуги
 • 30 Денови видливост
 • 20 Истакнати услуги
 • 30 Денови видливост
 • 30 Денови на истекување на пакетот
 • Истакнат профил:
LinkedIn
Share