Како се врши наплата за регистрација?

Наплатата може да се изврши на само преку наплата на фактура. Изборот за начин на плаќање се врши при сетирање на доменот. Доколку повеќе ви одговара регистрација на домен со пополнување на писмено барање за регистрација, истото можете да го превземете на следниов

Како да регистрирам .com.mk, .org.mk или .edu.mk домен?

Регистрацијата на горенаведените домени исто така може да се изврши онлајн, автоматски, со тоа што е потребно по извршената регистрација да ни доставите барање за регистрација со печат од правното лице за потврда на дејноста.