Fkcbs.com.mk

Fkcbs.com.mk

ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ја создаде оваа веб страна со единствена цел – приближување на нашите производи и услуги до Вас почитувани клиенти.

На веб страната ќе можете да добиете детални информации за нашите кредитни производи, условите под кои се одобруваат кредити и други информации поврзани со работењето на ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС.

 

Исполнувањето на Вашите желби и потреби претставува наш предизвик !

 

Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје е правен наследник на Штедилницата МАК БС ДОО Скопје.