Ecosolar.mk

Ecosolar.mk

ЕКО СОЛАР ДООЕЛ-ШТИП

ОсновањеЕКО СОЛАР е основана на 18.04.1995 год. во Штип.

Опсег на работата

•     Регистрација во Централен регистар со Приоритетна дејност: 25.11 Производство на метални конструкции и делови на конструкции. Регистрирана е и општа клаузула за бизнис.

Главни процеси

 

•     Производство на соларни сушари за земјоделие

•     Воздушни соларни колектори ( за добивање топол воздух)

•     Монтажа на сончеви системи за топла вода

•     Монтажа на сончеви системи за електрична енергија

•     Сервис на бојлери ЛЕОВ во Штип

•     Едукативна опрема за примена на сончева енергија

•     Обуки за монтажери и сервисери на соларни системи

https://ecosolar.mk/