Пакет за вкупен месечен промет до 15.000  денари


Можете да нудите услуги во вкупна ( збирна ) вредност од 15.000 ден и прометот да не ја надминува сумата

LinkedIn
Share